Posted on Leave a comment

O knjigi Bikovska napoved za bitcoin

V mesecu decembru je Bitcoin knjižnica v svojo zbirko dodala novi prevod. Knjigo Bikovska napoved za bitcoin avtorja Vijaya Boyapatija.


Vijay Boyapati

Vijay Boyapati je bil eden izmed prvih avtorjev bitcoin knjig, ki smo ga kontaktirali. Po izobrazbi je programer, bil je zaposlen v takrat še majhnem zagonskem podjetju Google, kjer je več let uporabljal svoje znanje s področja strojnega učenja za izboljšanje algoritmov za razvrščanje, ki se uporabljajo v Google News. Leta 2011 je odkril bitcoin in se spustil v pregovorno zajčjo luknjo, da bi razumel, kako ima lahko nova oblika internetnega denarja, ki ni podprta z nobenim blagom in za katero ne jamči nobena vlada, kakršnokoli gospodarsko vrednost.

Oborožen z avstrijsko ekonomijo je nato leta 2017 napisal obsežen članek Bikovski argument za Bitcoin, da bi laikom ponudil ekonomski okvir za lažje razumevanje bitcoina. S člankom je želel tematiko približati članom družine in morda še kakšnim prijateljem. Niti v sanjah pa si ni mislil, da bo članek prebralo več kot 1 milijon ljudi! Vsesplošno navdušenje in prigovarjanje iz vseh strani, da zadevo razširi, se je lotil projekta pisanja knjige z enakim naslovom. Članek in knjiga sta prevedena v več kot 20 jezikov.

Bikovska napoved za bitcoin je najbolj brani netehnični uvod v bitcoin in se pogosto priporoča novincem, ki želijo izvedeti več o tej revolucionarni tehnologiji. Avtor na jasen in jedrnat način predstavi teorijo denarja, anatomijo bitcoina, razloge, zakaj je boljši od zlatih in fiatnih standardov, ki so bili pred njim ter obljubo, ki jo ponuja človeški civilizaciji.

Knjiga pa ni primerna zgolj za novince, ampak tudi že za večje poznavalce bitcoina, saj ponudi številne vidike, argumente in odgovore, ki jih lahko uporabimo za boljšo razlago v pogovorih z “večnimi skeptiki” in potencialnimi novimi navdušenci 🙂

Oktobra 2023 je Vijay na predstavitvi knjige na konferenci Pacific Bitcoin povedal, da je skozi ta nepričakovano obsežen odziv na članek razbral, da obstaja velika prikrita želja prebivalstva, da bi razumeli bitcoin in, kar je po njegovem mnenju najpomembnejše in najbolj nerazumljeno vprašanje v ekonomiji:

Zakaj ima bitcoin sploh kakršnokoli vrednost? In kaj šele zakaj ta vrednost že več kot desetletje vztrajno narašča?

Da pa bi odgovorili na to vprašanje, moramo odgovoriti na veliko bolj temeljno vprašanje.

Zakaj ima denar kakršnokoli vrednost?

Z željo ljudem odgovoriti na njihovo prvotno vprašanje, je nastala knjiga Bikovska napoved za bitcoin.


Nastanek in izvor denarja

Da bi odgovorili na vprašanje, zakaj ima denar kakršnokoli vrednost, je potrebno najprej raziskati izvor denarja.

V knjigi skozi kratek pregled zgodovine denarja razloži, zakaj je blagovna menjava neučinkovita in kako so zbirateljski predmeti kot prvi omogočili prenos vrednosti skozi čas (kar so tudi prvi začetki akumulacije kapitala). Razvoj civilizacij in s tem trgovskih poti je pripeljal do tega, da je bilo teh zbirateljskih predmetov in s tem hranilcev vrednosti kar naenkrat več vrst.

In kako izbrati najboljšega??

Izkazalo se je, da je prevladal tisti, ki je najbolj zadovoljil določenim lastnostim, ki jih avtor nato uporabi v naslednjem poglavju za primerjavo med zlatom, bitcoinom in fiatnimi valutami.

Lastnosti dobrega hranilca vrednosti

Večina literatur omenja prvih šest lastnosti, Vijay pa doda še dve: uveljavljeno zgodovino in odpornost proti cenzuri. Čeprav pri najstniškem bitcoinu še težko govorimo o uveljavljeni zgodovini, Vijay na nekaj straneh ponudi grafično in besedno razlago s katero pokaže, zakaj bo zaupanje in s tem sprejetje bitcoina hitrejše kot linearno.

Prav s tem pa razvije glavni odgovor na vprašanje zakaj ima bitcoin sploh kakršnokoli vrednost.

Na konferenci Pacific Bitcoin je Vijay na tem mestu pokazal, da lahko Iz primerjave točk o prenosljivosti, preverljivosti, odpornosti proti cenzuri in redkosti izluščimo dva glavna temelja vrednosti bitcoina, zaradi katerih vidno odstopa od drugih hranilcev vrednosti:

  1. Mogoče je zavarovati in prenašati bogastvo brez predhodnega dovoljenja kogar koli.
  2. Vašega premoženja ni mogoče razvrednotiti.

Ampak kaj imajo vse te lastnosti o hranilcih vrednosti veze z denarjem? Ali ni denar zgolj menjalno sredstvo?

Ja in ne. Vijay pravi, da je ena največjih tragedij sodobne ekonomije, da je bil denar opredeljen kot ena od njegovih funkcij. Ampak denar se ne začne kar takoj uporabljati kot menjalno sredstvo. Za to je potreben čas in obdobju razvoja denarja pravimo monetizacija. Avtor opiše obdobja monetizacije in na njih uporabi primer bitcoina, nato pa preide na del knjige, kjer pokaže kako ta evolucija denarja sploh izgleda na grafu.

Gartnerjevi cikli navdušenja

Čeprav ni vnaprejšnjih pravil katero pot bo denarna dobrina izbrala, se je pri bitcoinu v razmeroma kratki zgodovini pojavil zanimiv vzorec. Ta oblika oziroma odseki grafa naj bi bili podobni Gartnerjevim ciklom navdušenja. Z drugimi besedami monetizacija bitcoina se zgodi v seriji ciklov, kjer vsak cikel predstavlja obdobje med razpolovitvami. Če vzamemo oblike grafov teh ciklov, jih damo enega čez drugega, vidimo, da so si oblike zelo podobne.

Grafi gibanja cene bitcoina v letih 2013 (modra), 2017 (rdeča) in 2021 (zelena).

Vsak Gartnerjev cikel se začne z izbruhom navdušenja nad novo tehnologijo, ceno pa v tej iteraciji dvignejo »dosegljivi« udeleženci na trgu (dosegljivi pomeni ljudje, ki so v tistem trenutku tehnologijo razumeli dovolj, da so sploh razmišljali o vlaganju vanjo). Prvi kupci v Gartnerjevem ciklu so običajno močno prepričani o preobrazbeni naravi tehnologije, v katero vlagajo. Trg doseže vrhunec navdušenja, ko se izčrpa ponudba novih udeležencev, ki jih je mogoče doseči v ciklu, in pri nakupih prevladajo špekulanti, ki jih bolj kot osnovna tehnologija zanima hiter dobiček.

Po vrhuncu cikla navdušenja cene hitro padejo, špekulativno navdušenje pa zamenjajo obup, javni posmeh in občutek, da tehnologija sploh ni bila preobrazbena. Sčasoma se cena zniža in oblikuje plato, na kateri se prvotnim vlagateljem, ki so bili trdno prepričani, pridruži nova skupina, ki je bila sposobna prenesti bolečino zloma in je cenila pomen tehnologije. Plato traja dalj časa, zanimanje javnosti za tehnologijo upade, vendar se tehnologija še naprej razvija, zbirka gorečih vernikov pa se počasi povečuje.

Tako se vzpostavi nova osnova za naslednjo ponovitev cikla navdušenja, saj zunanji opazovalci spoznajo, da tehnologija ne bo izginila in da vlaganje vanjo morda ni tako tvegano, kot se je zdelo v fazi padca cikla. Naslednja ponovitev vzpona cikla prinese veliko večji nabor posvojiteljev in je veliko obsežnejša.

Zelo malo ljudi, ki sodelujejo v iteraciji Gartnerjevega cikla, bo pravilno predvidelo, kako visoke bodo cene v tem ciklu. Te običajno dosežejo ravni, ki se večini vlagateljev v najzgodnejših fazah cikla zdijo absurdne. Ko se cikel konča, mediji običajno pripisujejo padec priljubljenemu vzroku. Čeprav je navedeni vzrok, kot je na primer izpad borze, lahko pospeševalni dogodek, ni temeljni razlog za konec cikla.

Gartnerjevi cikli navdušenja se končajo zaradi izčrpanja udeležencev na trgu, ki jih je mogoče doseči v ciklu.

Gartnerjeve cikle navdušenja lahko najdemo pri številnih preobrazbenih tehnologijah, preden so postale splošno uporabljene v družbi (to velja za telefon, elektriko, avto, radio, gospodinjske aparate, računalnik, internet, itd.).


V drugem delu knjige se Vijay posveti odgovorom na vprašanja, ki jih običajno postavljajo skeptiki ali novinci in pokaže katere izmed teh predstav so napačne (pravzaprav vse:)).

Odpre pa tudi razlage o resničnih tveganjih, ki bi lahko potencialno ogrozili bitcoin, katere pa eno za drugo ovrže in s tem ponudi odgovore še tako velikim skeptikom.

Če me je knjiga Fiatni standard sezula in vrgla iz mojih dotedanjih znanj in prepričanj, kako svet in sistem delujeta, mi je Bikovska napoved za bitcoin dokončno odgovorila na vsa podvprašanja, ki sem jih (nekatera zgolj podzavestno) nosila v sebi.